Je kunt je niet meer inschrijven voor dit webinar

De impact van de betonshift op aanvragen in landelijk gebied

Sinds enkele jaren worden de termen betonstop en bouwshift gebruikt, ook in de beoordeling van vergunningsaanvragen. Hiermee wil men de bestaande open ruimte vrijwaren of herschikken en bijkomende open ruimte te creëren. Daarnaast wil men ook ontharden om meer waterinfiltratie toe te laten.

Het beleid heeft impact op omgevingsaanvragen, vooral in landelijk gebied waar de wetgeving om te bouwen of te verbouwen al een kluwen op zich is. Er wordt gegoocheld met de termen zone-eigen en zonevreemd én daarbovenop komt de betonstop.
Die krijgt steeds meer vorm binnen het wetgevend kader, met als gevolg dat sommige dromen sterk ingeperkt worden of volledig in het water vallen.

Tijdens het webinar op 25 mei zal een toelichting gegeven worden omtrent de wettelijke mogelijkheden in landelijk gebied, de impact van de betonstop op de aanvragen en zaken waarmee zeker rekening moet gehouden worden bij de opmaak van een omgevingsaanvraag.
Presentatie door
Carlos Roelens

Duur
60 minuten

Deel dit webinar